Cercul Militar Naţional organizează, în perioada 17 februarie – 5 martie 2020 la Galeria Artelor, expoziția de pictură “Treptele de foc” a artistului plastic Nicolae Guțu.

Născut în 1954, în Siberia, într-o familie de deportaţi basarabeni, educat la Moscova şi cooptat într-un grup de plasticieni care se abătea de la linia oficiala a artei sovietice, Nicolae Guţu a ştiut să îşi apere identitatea naţională, continuând să fie român în spirit. Chiar dacă acest lucru nu este absolut evident în sintaxa plastică pentru care a optat, se resimte, totuşi, felul de a-şi gândi operele şi în subtile elemente componente. În expoziţia de faţă sunt prezente trei traiecte pe care artistul şi-a construit opera, toate figurative, dar pendulând între naturalism cu evadări spre suprarealism sau simbolism şi un sintetism cu nota umoristică. Un prim traseu este acela al picturii cu tematică sacră, în care autorul accede la interpretări personale ale Vechiului şi Noului Testament. Nu este vorba de elemente de dogma, ci doar de înveliş formal, de îndepărtare de la erminii şi de reprezentare a personajelor biblice în conformitate cu propriile impresii pe care şi le-a făcut despre acestea.


Nicolae Guţu                                                                                         Vernisaj

Nicolae Guţu                                                                                    Expoziție