sigla_mica_micaAsociatia Targovistenilor si Dambovitenilor s-a constituit prin libera asociere a membrilor sai ca persoana juridica romana de drept privat, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara orientare religioasa.Ea s-a infiintat ca o asociatie de cultura, arta si istorie , in baza O.G. nr. 26/2000 modificata si completata prin legea 246/2005.

DATE DE IDENTIFICARE

CERTIFICAT DE INSCRIERE: 3/I/A/2008

CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA: seria A nr. 0118014

COD DE INREGISTRARE FISCALA: 23905971 din 20/05/2008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Targoviste

Cont : 251101010166G71091 /cod IBAN : RO95BTRL01601206G71091

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIE

§ cercetarea, protejarea, conservarea si restaurarea obiectivelor din patrimoniul cultural istoric si promovarea acestora din punct de vedere turistic.

§ elaborarea de studii stiintifice,intocmirea de enciclopedii, monografii, etc. , publicarea de carti si reviste , organizarea de manifestari cultural istorice.

§ Infiintarea de noi muzee, case memoriale , centre istorico-culturale si acordarea de consultanta de specialitate celor existente in vederea obtinerii de finantari.

§ Identificarea si sprijinirea tinerilor istorici damboviteni in obtinerea de burse de studii si trimiterea acestora la cursuri de specializare in strainatate.

§ Acordarea de consultanta de specialitate producatorilor sau micilor artizani care produc obiecte cu semnificatie sau simbolistica etnografica sau istorica.

§ Acordarea de consultanta, intocmirea de proiecte , asigurarea managementului de proiect , beneficiarilor eligibili in cadrul POR, DMI 5.1/5.2/5.3

§ Promovarea turistica si popularizarea monumentelor istorice, de arta si ale naturii si administrarea (gestionarea) acestora.

§ Organizarea si/sau participarea la manifestari culturale si stiintifice: simpozioane, congrese, cercuri de istorie, seminarii, cenacluri, expozitii etc.

MEMBRII ASOCIATIEI

Membrii asociatiei pot fi , in baza unei cereri scrise motivate, orice persoana (fizica sau juridica)care , considerand ca impartaseste obiectivele asociatiei [ A.T.D] intrunind conditiile cumulative de admitere prevazute in Regulamentul de Ordine Interioara, doreste ca prin activitatea pe care o va depune , sa sprijine realizarea scopurilor asociatie.

In prezent , asociatia , are un numar de 27 de membrii care sunt in special cadre didactice universitare, specialisti si experti atestati de Ministerul Culturii , artisti plastici , regizori de teatru si film, istorici, arhitecti, economisti , ingineri , juristi.

PROIECTE

Principalele proiecte pe care Asociatia Targovistenilor si Dambovitenilor doreste sa le deruleze pe parcursul anilor 2008-2009 sunt:

a) Restaurarea Palatului Brancovenesc de la Potlogi

b) Restaurarea fortificatiilor medievale ale orasului Targoviste

c) Organizarea unui festival medieval la Targoviste

d) Intocmirea si tiparirea unui ghid turistic al monumentelor istorice din judetul Dambovita

e) Impreuna cu Universitatea Valahia dinTargoviste ( facultatea de istorie arheologie) dorim sa elaboram un proiect privind organizarea unor cursuri (sesiuni) practice ) pentru calificarea tinerilor studenti in domeniile de restaurare a monumentelor istorice, cursuri care vor fi predate de restauratori ( specialisti si experti ) din tari cu o bogata traditie in acest domeniu.

f) Intentionam sa construim , ca si punct de atractie turistica , in apropierea orasului Targoviste , a unei asezari medievale unde sa organizam periodic tot felul de manifestari culturale: festivaluri, expozitii de arte , obiecte, mobilier medieval, spectacole de sunet si lumina , teatru si film.

ALTE ACTIUNI INTREPRINSE DE A. T. D.

1) Intocmirea unui studiu comparat al jurisprudentei internationale si romanesti in materie de cercetare, salvare, protejare, conservare si restaurare a patrimoniului cultural.

2) Initiative in modificarea unor ordine ale unor ministere cu impact in domeniul restaurarii monumentelor istorice: a)- modificarea Ordinului comun nr. 144/580/ 2008 al MDLPL si al MEF privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „ Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniulu icultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”in cadrul axei prioritare 5 ; Dezvoltarea durabila si promovarea turismului din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. ( aceasta modificare a fost publicata in MO , partea intai , nr. 670/29 – 09- 2008)

b) modificarea Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2220 privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice ( se afla in stadiul publicarii in MO).