sigla_mica_mica

Studiu istorico – stiintific
Restaurarea „Fortificatiile medievale ale orasului Targoviste„

Cuprins

Capitolul 1

JURISPRUDENTA INTERNATIONALA SI ROMÂNEASCA CU PRIVIRE LA CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

I.Jurisprudenta internationala

II.Jurisprudenta româneasca

III.Concluzii si recomandari

Autorul studiului : SILVIU MILOIU –istoric –conf.doctor

Capitolul 2

Studiu istoric si documentar

I. Targovistea –oras istoric si capitala a Tarii Romanesti

1.1 Scurta prezentare- atestare documentara

1.2 Evolutia localitatii pe parcursul a 600 de ani de existenta

1.3 Domnitorii Targovisteni

II. Fortificatiile medievale ale orasului Targoviste

2.1 Primele fortificatii realizate la Targoviste in sec. XIV-XV

2.1.1 Citadela din secolul al XIV-lea

2.1.2 Iazul Morilor

2.1.3 Fortificarea orasului in sec. XIV-XV

2.2 Noi initiative la sfarsitul secolului al XVI-lea

2.2.1 Fonderia de tunuri a lui Petru Cercel

2.2.2 Palanca lui Sinan Pasa

2.2.3 Cetatea Popsa

2.3 Cetatea Targovistei , fortificatie ridicata ‘ de iznoava’ la mijlocul secolului al XVII-lea.

2.3.1 Initiatorul noii fortificatii

2.3.2 Integrarea cetatii intr-un sistem complex de aparare

2.3.3 Proiectantul si initiatorul constructiei

2.3.4 Sistemul constructiv

2.3.5 Descrierea ‘Cetatii Targoviste’ ca sistem fortificat

a) Portile Cetatii Targoviste

– Poarta Plaiurilor

– Poarta Campulungului

– Poarta Argesului (Ciocarlan)

– Poarta Bucurestilor

– Poarta Dealului( Vanatorilor)

b) Bastioanele Cetatii Targoviste

c) Valul Cetatii Targoviste

d) Santul Cetatii

2.3.6 Asediul Cetatii Targoviste in sec. al XVIII-lea

2.3.7 Cetatea Targoviste in sistemul de aparare din timpul domniei lui Constantin Brancoveanu

2.3.8 Cetatea Targovistei in secolele XIX-XX

a) Initiativele conducatorilor Eteriei la refacerea Cetatii

b) Santul si valul Cetatii in secolele XIX-XX

Autorul studiului : colectiv de autori

– MIHAI OPROIU –prof. Univ – istorie medievala

– GEORGETA TOMT – Drd. cercetator stiintific atestat MCC

– DUMITRA BULEI –Drd. cercetator stiintific atestat MCC

Capitolul 3

Studiu arheologic

1. Analiza cercetarilor arheologice efectuate pana in prezent si a rezultatelor obtinute

2. Obiectivele cercetarii

3. Aprecierea si evaluarea datelor obtinute in raport cu obiectivele proiectului de restaurare

4. Metode si tehnici propuse pentru etapele urmatoare

5. Concluzii

Autorul studiului : colectiv de autori-

– Ionescu Corneliu – Arhitect expert atestat MCC

– Luciana Musca – Arheolog

– Tiberiu Musca – Arheolog

– Berbece Alexandru – Masterand – Istorie – Arheologie

Capitolul 4

Studiu de urbanism istoric

I. Santul, valul, portile, bastioanele si Iazul Morilor elemente urbanistice fundamentale ale orasului medieval Targoviste

1.1 Santul , valul ,bastioanele si portile Cetatii

1.2 Iazul Morilor ,functii urbanistice, economice si culturale

1.3 Raporturile urbanistice reciproce intre sistemul de fortificatii si asezarea madievala Targoviste

1.4 Raporturile sistemului de fortificatii cu reteaua de drumuri de penetratie in localitate

1.5 Repere arhitecturale specifice intersectiei drumurilor de penetratie cu Santul si Valul Cetatii

1.6 Santul si valul Cetatii , element arhitectural –urbanistic separator intre localitate si teritoriu

1.7 Evolutia sistemului de aparare in functie de tehnica de lupta si armamentul madieval

1.8 Fortificatiile medievale ale orasului Targoviste – expresie a unui anumit stadiu in urbanistica medievala

1.8.1 determinari militare

1.8.2 determinari sociale

1.8.3 determinari economice

1.8.4 determinari psihologice

1.8.5 determinari tehnologice si tehnice

1.8.6 determinari culturale

II. Situatia urbanistica a fortificatiilor dupa Constantin Brancoveanu

2.1 Degradarea si decaderea sistemului de aparare –repere istorice

2.2 Pierderea treptata a functiei defensive odata cu decaderea orasului

2.3 Evolutia fortificatiilor medievale ale Targovistei pe parcursul secolului XX

2.3.1 –perioada 1900-1968

2.3.2- perioada 1968-1989

2.3.3- perioada 1989-2008

2.4 Istoricul documentatiei de restaurare intocmite de la declararea fortificatiilor medievale ale orasului Targoviste ca monument istoric.

Autorul studiului :

– IONESCU CORNELIU –sef proiect complex –expert atestat MCC

Capitolul 5

Cercetare de arhitectura

I. Prezentare generala

1.1 Definitie, functiuni , alcatuire

1.2 Datare, cronologie ,fazeologie

1.3 Pozitia fata de localitatea istorica si incadrarea actuala

1.4 Comparatie cu alte sisteme de aparare din epoca respectiva

II. Descrierea monumentului si caracteristici tehnice ale fortificatiei

2.1 Descrierea sistemului fortificatiilor medievale ale orasului Targoviste; caracteristici tehnice; generalitati.

2.1.1 Santul,

2.1.2 Valul

2.1.3 Portile

2.1.4 Bastioanele

III Experiente autohtone in domeniul constructiilor de aparare alcatuite din sant, val ,palisada.

IV.Constructii de aparare de origina straina ridicate pe teritoriul de azi al Romaniei

4.1.Fortificatiile grecesti si romane

4.2 .Fortificatii bizantine

4.3. Fortificatii slave

4.4 .Fortificatii otomane

4.5 .Alte fortificatii

V.Tipuri ale constructiilor de aparare din Orient si Apus

VI.Incadrarea fortificatiilor medievale ale Targovistei in tipologia generala a sistemelor de aparare

VII.Situatia actuala a fortificatiilor medievale

7.1.Regimul juridic

7.2.Starea de conservare

7.3. Fortificatia actuala

7.4.Agresiuni asupra monumentului

Autorul studiului :

– IONESCU CORNELIU –sef proiect complex – expert atestat MCC

Capitolul 6

Componente artistice

I. Ceramica

1.1 Cahle

1.2 Strachini si farfurii decorate

1.3 Oale, ulcioare

1.4 Alte obiecte( tigle, caramizi, olane etc..)

II. Sculptura in piatra

2.1 Elemente de arhitectura (montanti de usi si ferestre,pisanii,arbitrave,lintouri,capiteluri,coloane,baza de cruce,etc)

2.2 Pietre de mormant

2.3 Crucile de drum (troite)

III. Sculptura in lemn

3.1 . Iconostasele (catapetesme)

3.2 Piese de mobilier. Jilturi,tetrapoade si sfesnice.

3.3 Usile (elemente constructive)

IV Fresca murala

V. Pictura pe lemn

5.1. Icoane

VI Arta decorativa

6.1 Cercei

6.2 Inele

6.3 Bumbi

VII.Tiparituri ( gravuri, ferecaturi)

7.1. Ornamentarea si ilustrarea cartii medievale

7.2. Principalele perioade ale dezvoltarii tiparului targovistean

Autorul studiului : colectiv de autori :

– MIHAI OPROIU – prof. Univ. Istorie medievala

– SCARLATESCU ANDREI –specialist atestat MCC

Capitolul 7

Aprecieri privind lucrarile de interventii structurale pentru eliminarea vulnerabilitatilor si imbunatatirea raspunsurilor seismice

I. Tronsonul 1

II. Tronsonul 2

III. Tronsonul 3

IV. Tronsonul 4

V. Tronsonul 5

VI. Tronsonul 6

VII.Tronsonul 7

VIII.Tronsonul 8

IX. Tronsonul 9

X Tronsonul 10

XI Tronsonul 11

Autorul studiului : DUMITRACHE EUGENIU –expert atestat MCC

Capitolul 8

Conditiile mediului geologic

I. Introducere

II. Contextul geologic si geotectonic al regiunii Municipiul Targoviste

III. Conditii paleoclimatice si climatice actuale in evolutia reliefului

IV. Structura retelei hidrografice si regimul hidrologic al apelor de suprafata

V. Evolutia geologica si tectonica a regiunii

5.1 Structura litologica

5.2 Deformatii plicative si structurale

5.3 Miscari tectonice si neotectonice

VI. Seismicitatea si microseismicitatea zonei

VII. Dinamica si protectia apelor subterane

7.1 Hdrostructuri de mica adancime

7.2 Hidrostructuri de adancime

VIII. Sistemul geomorfologic al Campiei Targovistei

8.1 Factori genetici

8.2 Natura versantilor inconjuratori

8.3 Sistemul teraselor fluviale

8.4 Modelarea suprafetei de reteaua hidrografica

IX. Vulnerabilitatea mediului geologic la factorii de risc natural si antropic

9.1 Gradul de stabilitate al terenului

9.2 Riscul hidrologic si climatic

9.3 Gradul de protectie al apelor subterane

X. ‘Santul Cetatii’ in ambientul geologic al Campiei Targovistei

10.1 Latura de nord

10.2 Latura estica

10.3 Latura sudica

10.4 Latura vesrica

XI. Concluzii

Autorul studiului : ISTRATE ALEXANDRU conf. Doctor in geologie

Capitolul 9

Echipare edilitara , instalatii exterioare si instalatii speciale

I. Analiza situatiei existente pe ansamblul monumentului

1.1 Retele de apa

1.2 Retele canalizare

1.3 Retele gaze

1.4 Retele electrice

1.5 Retele speciale

II. Analiza situatie existente pe cele 11 tronsoane urbanistice

(fiecare tronson va fi analizat in functie de specificul echiparii edilitare)

III. Identificarea si evaluarea generala a necesitatilor

3.1 Ncesitatea de ansamblu , pe tipuri de retele, consumatori

3.2. Necesitatea pe sectiuni urbanistice(tronsoane) pe tipuri de retele si consumatori

IV. Propuneri pentru echiparea edilitara a monumentului istoric

4.1 Propuneri pentru echiparea edilitara in ansamblu

4.2 Propuneri pentru echiparea edilitara pe tronsoane

V. Iazul Morilor

5.1 Analiza situatiei existente

5.2 Identificarea si evaluarea generala a necesitatilor

5.3 Propuneri de utilitati

VI. Concluzii

Autorul studiului : colectiv de autori :

– CRISTESCU LUCIAN –ing.instalatii-atestat MLPAT

– CRISTESCU VLAD – ing. Instalatii –masterat

Capitolul 10

Studiu de mediu

I. Introducere

II. Cadrul natural si antropic

2.1 Relieful

2.2 Clima

2.3 Hidrografia

2.4 Flora si fauna

2.5 Solul

2.6 Populatia si activitatile antropice

2.6.1. Caracteristici demografice

2.6.2. Activitatile economice

III. Starea actuala a mediului

3.1 Calitatea aerului

3.2 Calitatea apei

3.3 Calitatea solului

3.4 Deseurile urbane

3.5 Zgomotul si vibratiile

3.6 Hazarde si riscuri de mediu

3.7 Sanatatea umana

3.8 Infrastructura de transporturi

IV. Probleme de mediu existente

V. Propuneri pentru atenuarea efectelor negative asupra factorilor de mediu

VI .Evaluarea efectelor de mediu in urma creerii facilitatilor si atractiilor turistice.

Autorul studiului: TANISLAV DANUT – lector universitar –geografie

Capitolul 11

Concluzii privind analiza situatiei existente

I. Fisa monumentului istoric

II. Stadiul cercetarilor arheologice

III. Caracterizarea monumentului din punct de vedere arhitectural

IV. Aprecieri privind rezistenta structurala

V. Starea mediului geologic

VI. Aprecieri privind echiparea edilitara

VII.Calitatea mediului ambiant

Capitolul 12

Studii istorice care sa fundamenteze punerea in valoare a monumentului istoric. Studii comparate

I. Organizarea militara a Tarii Romanesti

1.1 Structura ostirii

1.1.1 Oastea cea mare

1.1.2 Oastea cea mica

1.2 Organizarea oastei

1.3. Efective

1.4. Înzestrarea,echiparea si asigurarea materiala a oastei

1.5. Armele de foc din dotarea ostilor romanesti.

II. Costumul de epoca in Tarile Romane in epoca medievala.

2.1. Costume de osteni

2.2 .Vesminte pentru domnitori

2.3. Vesminte pentru boieri

III. Steme ale Tarii Romanesti si ale voievozilor care au rezidat la Targoviste

3.1 Principalele steme ale Tarii Romanesti si evolutia acestora

3.2 Principalele steme ale familiilor boieresti

3.3 Steaguri si stindarde ale ostirii

IV. Modele de fortificatii medievale ,apusene si orientale

Autorul studiului : colectiv de autori

– MIHAI OPROIU –prof. Univ. Istorie medievala

– TOMA GEORGETA – muzeograf –atestat MCC

– BULEI MARIA –muzeograf –atestat MCC

– BERBECE ALEXANDRU – istoric –masterand

Capitolul 13

Solutii de restaurare , din punct de vedere arhitectural si de punere in valoare a monumentului istoric.

I. Prezentarea succinta a principiilor actuale de restaurare a monumentelor istorice

II. Propuneri de restaurare pe ansamblu monumentului istoric si pe componentele sale

III. Variante de restaurare si amenajare ( Lucrari propuse )

IV. Solutii de restaurare a pasajelor si a cailor de circulatie pietonale.

V. Solutii arhitecturale privitoare la echiparea edilitara a monumentului .

VI. Solutii tehnico-arhitecturale de imprejmuire a monumentului in vederea protejarii acestuia si stoparii procesului de invazie si folosinta parazitara.

VII. Alte propuneri

Autorul studiului :

– IONESCU CORNELIU –sef proiect complex-expert atestat MCC

Capitolul 14

Studiu de integrare urbanistica

I. Raportul dintre monument si contextul urbanistic actual

II. Degradari, deteriorari si distrugeri partiale ale obiectivului

III. Principiile integrarii urbanistice

IV. Propuneri de integrare urbanistica

Autorul studiului : IONESCU CORNELIU – expert atestat MCC

Capitolul 15

Studiu de vegetatie al ansamblului

I. Introducere

1.1 Conditii generale

1.2 Concepte si definitii

– flora

– vegetatie

– habitat

1.3 Materiale si metode de cercetare

II. Principalele aspecte cuprinse in cercetarea aplicata pe monument

2.1 Descrierea generala a vegetatiei existente in perimetrul fortificatiilor .

2.2 Lista speciilor de plante identificate-evaluare

2.3 Descrierea asociatiilor vegetale identificate

2.4 Evaluarea starii asociatiilor vegetale si a habitatelor cu precizarea amenintarilor asupra acestora.

III. Rezultate

IV. Propuneri de amenajari vegetale si solutii de protectie vizuala prin crearea asa ziselor ‘ ecrane verzi’

Autorul studiului : COMSA DORINA –inginer horticultor

Capitolul 16

Cercetare peisagistica a zonei

I. Introducere

1.1 Conceptul de peisaj

1.2 Arhitectura si peisajul

1.3 Conservarea si crearea peisajului

1.4 Amenajarile peisagistice-organizare, structura si dotari

1.5 Principii generale de proiectare a peisajelor

1.6 Metodologia proiectarii peisajelor

II. Amenajarea peisagistica a zonei de protectie a monumentului istoric ‘ Fortificatiile medievale ale orasului Targoviste’

2.1 Elemente componente ale amenajarilor peisagistice- situatie existenta

2.2 Crearea peisajelor amenajate in cele 11 sectiuni urbanistice

2.2.1 Vegetatie

2.2.2 Circulatie

2.2.3 Constructii decorative si functionale

2.2.4 Mobilier de parc si de gradina

2.2.5 Piesele de arta plastica

2.2.6 Echipamente pentru jocuri si sport

2.2.7 Accesorii

III, Concluzii

Autorul studiului : colectiv de autori :

-IONESCU CORNELIU –expert MCC-urbanism parcuri si gradini

-BERBECE LIVIU – economist

Capitolul 17

Amenajarea turistica

I. Introducere

1.1 Amenajarea turistica –aspecte generale

1.1.1 Conceptul de amenajare turistica

1.1.2 Proiectarea amenajarii turistice

1.1.3 Principiile amenajarii turistice

1.1.4 Tipuri si modele de amenajare turistica

II. Turism urban si urbanism turistic

2.1 Reflectarea functiei turistice in organizarea si amenajarea oraselor.

2.1.1 Planificarea urbana – premiza a dezvoltarii urbanismului turistic

2.1.2 Rolul arhitecturii si design-ului in amenajarea turistica.

2.2 Legislatie si reglementari in domeniul urbanismului turistic.

2.2.1 Locul dreptului urbanismului in sistemul juridic general.

2.2.2 Problematica turismului in dreptul urbanismului

III. Amenajarea pentru turism si agrement a orasului Targoviste.

3.1 Targovistea centru de receptie turistica

3.1.1 Atractiile turistice ale orasului

3.1.2 Vizitatorii- dimensiunea cererii turistice

3.2 Amenajari turistice –situatie existenta

3.2.1 Baza materiala de agrement

3.2.2 Baza hoteliera

3.2.3 Infrastructura conexa

3.3 Aspecte ale dezvoltarii in perspectiva a elementelor de amenajare turistica

IV. Amenajarea turistica a SANTULUI CETATII –directie majora de actiune in dezvoltarea turistica si urbanistica a orasului Targoviste

4.1 Santul Cetatii –element de referinta in dezvoltarea orasului

4.2 Elemente si sectiuni ale amenajarii turistice

4.2.1 Amenajarea turistica a santului si a valului Cetatii

4.2.2 Amenajarea turistica a bastioanelor

4.2.3 Amenajarea turistica a Portilor si a pasajelor

4.2.4 Amenajarea turistica a zonelor de protectie a monumentelor istorice.

V. Concluzii

Autorul studiului : LIVIU BERBECE –economist

Capitolul 18

Solutii de promovare turistica

I. Introducere

1.1 Turismul fenomen economic si social

1.1.1 Concepte si definitii

1.1.2 Locul si rolul turismului in economia nationala

1.1.3 Factorii dezvoltarii turismului

1.1.4 Forme de turism

1.1.5 Circulatia turistica

II. Dezvoltarea unui turism durabil in orasul Targoviste

2.1 Tehnici de implementare

2.2 Programarea dezvoltarii

2.3 Zonarea

2.4 Administrarea amplasamentelor, proiectarea arhitecturala si peisagistica

2.5 Programarea turistica

III. Analiza SWOT- turism Targoviste

IV. Strategia de dezvoltare si promovare a turismului in orasul Targoviste

4.1 Scop

4.2 Obiective generale

4.3 Obiective specifice

V. Turismul cultural- instrument al politicii culturale europene

VI. Solutii punctuale de promovare turistica a monumentului istoric ‘Santul Cetatii’

Autorul studiului : LIVIU BERBECE-economist

Capitolul 19

Strategii de interventie

I. Propuneri pentru noi sapaturi arheologice

II. Propuneri pentru efectuarea unei expertize tehnice de rezistenta

III. Propuneri pentru noi foraje

IV. Propuneri pentru echipare edilitara

V. Propuneri pentru imbunatatirea conditiilor de mediu

VI. Propuneri de arhitectura privind protejarea , restaurarea si punerea in valoare a monumentului istoric

VII. Solutii de integrare urbanistica

VIII. Propuneri pentru amenajarea peisagistica

IX. Propuneri pentru amenajarea turistica

X. Propuneri pentru fundamentarea noilor reglementari urbanistice

Autorul studiului : echipa de elaborare a studiului in ansamblul ei

Capitolul 20

Module si propuneri de finantare

I. Strategii de finantare a proiectelor

1.1 Finantarea proiectelor , principii , tehnici si reguli

1.2 Rolul pietelor de capital in finantarea proiectelor

1.3 Alternative de finantare , granturi si proiecte in sistemul de post aderare la Uniunea Europeana

1.4 Criterii de alegere a sistemelor de finantare pentru diverse tipuri de proiecte

1.5 Metode de evaluare , riscuri si dificultati in finantarea proiectelor

II. Tipuri si surse de finantare posibile pentru orasul Targoviste

2.1 Finantare pentru management si planificare turistica

2.2 Finantarea dezvoltarii infrastructurii

2.3 Finantarea principalelor puncte de atractie

2.4 Finantarea hotelurilor si a altor facilitati turistice

III. Finantarea proiectului „ Restaurarea Fortificatiilor Medievale ale Orasului Targoviste si promovarea turistica a acestuia „

Autorul studiului : Liviu Berbece – economist