Asociatia Targovistenilor si Dambovitenilor poate executa lucrari de proiectare, cu urmatoarea structura:

 

Restaurarea, protejarea si conservarea monumentelor istorice

1. Studiu prealabil de fundamentare istorico-stiintific

a) Studiul documentar si istoric
b) Studiul arheologic
c) Studiul de urbanism istoric
d) Cercetarea de arhitectura
e) Studiul componentelor artistice
f) Aprecierile privind structura de rezistenta a monumentului istoric
g) Studiul privind conditiile mediului geologic
i) Echiparea edilitara a monumentului istoric
h) Studiul de mediu
l) Cercetarea peisagistica a zonei
m) Cercetare de marketing si studiu de promovare turistica

2. Tema de proiectare

3. Studiu de prefezabilitate

4. Expertize tehnice

5. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie

6. Studiu de fezabilitate cu analiza cost-beneficiu

7. Proiect tehnic

8. Detalii de executie